Med havet som närmsta granne!

Välkommen till Gärdsholmens Skärgårdshemman

Gärdsholmen är en ö i Tjust Skärgård, Loftahammar, Västervik. En skärgård som omfattar mer än 5000 öar. Gärdsholmen ligger i Syrsan, en lång fjordliknande havsvik av Östersjön. 
Ön är relativt liten, endast ca 25 ha, med några små åkerlappar och beten samt skog. Stranden består mest av klippor, men också några mindre sandstränder.
Året runt bor här endast 3 personer. På sommarhalvåret hyr vi ut stugor och båtar/kanoter för avkoppling och rekreation.
Området inbjuder också till ett rikt och varierande fiske såväl för den inbitne sportfiskaren som för familjen.
Redan för 5000 år sedan nyttjades Gärdsholmen för jakt och fiske, vilket keramikfynd, som hittades när stugorna byggdes, vittnar om. Här kan ni bo, som man gjort i under årtusenden, med havet som närmsta granne.

 Mer kommer, under bearbetning.

Från och med säsongen 2020 kommer alla uthyrningsstugor att vara självförsörjande på el. Husen utrustas med solels-paneler och värmeväxlare. Arbetet utförs med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

info@gardsholmen.se       +46 709 622850       +46 735 318513        +46 493 40169