Fiske

Karaktären på fiskevattnen varierar från vassbevuxna vikar, över grunda sandbottnar till öppna fjärdar med varierande djup mellan 6 och 25 m och med ett största djup på över 40 m.

Gädda är områdets populäraste sportfisk och finns i riklig mängd i skärgården. Övriga arter som kan fångas är abborre, braxen, mört, sutare, havsöring, lake, simpa och sik.  Fiskesäsongen sträcker sig över hela året. De bästa tiderna för gädda är under mars till mitten av juni och under september t.o.m. november. För abborre hela året, men ska man få de riktigt stora ska man meta under årets varmaste månader.

Fiskemetoder som gäller är spinn- och flugfiske samt mete efter gädda, abborre, sutare och vitfisk. Bottenmete efter lake, simpa och sik. 

All trolling eller dragrodd är föbjudet och vi tillämpar "Catch and Release" på fiske efter gädda.

Flera båtar samt mindre motorer(10-15 hk) finns att hyra. All utrustning ingår som åror, ankare, flytväst samt sjökort. Kanoter finns också för uthyrning.

Möjlighet att boka fiskeguide med över 15 års erfarenhet från fiske i Syrsan och kringliggande skärgård.